Oferta

oferta

Firma PUHW POLISYSTEM prowadzi działalność w ramach przeprowadzania inwestycji w branży telekomunikacyjnej w zakresie projektowania (wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii oraz pozwoleń), wykonawstwa i obsługi geodezyjnej, a w szczególności:

  • przygotowanie koncepcji techniczno-ekonomicznych
  • projektowanie i wykonywanie sieci miejscowych, przebudowy i przyłączy telekomunikacyjnych,
  • projektowanie i wykonywanie sieci dla telewizji kablowych, monitoringów, sieci internetowych itp.
  • projektowanie i wykonywanie linii optotelekomunikacyjnych (linie światłowodowe),
  • projektowanie budowy urządzeń teletransmisyjnych i infrastruktury telinformatycznej w budynkach,
  • projektowanie i wykonywanie przyłączy energetycznych,
  • projektowanie stacji bazowych (przebudowy, rozbudowy i rekonfiguracji anten sektorowych i mikrofalowych),
  • wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko stacji bazowych telefonii cyfrowej,
  • aktualizacja map do celów projektowych, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.